Skoči na vsebino

Kdaj je potrebno menjati streho?

  Streha je eden najpomembnejših elementov zgradbe. S svojo barvo in obliko vpliva na videz objekta in s tem tudi na arhitekturo določenega okolja. Hkrati hišo varuje pred dežjem, snegom, točo, sončno pripeko in drugimi vremenskimi nevšečnostmi. Zato mora biti lepo oblikovana, varna ter zgrajena tako, da uporabniku nudi toplotno in zvočno udobje. Strokovno izvedena streha omogoča prijetno in varno bivanje tudi v podstrešnem stanovanju.

  Pri načrtovanju strehe je predvsem pomembna izbira ustrezne kritine, strešnih dodatkov in pravilna vgradnja strešne izolacije. Da streha optimalno opravlja svojo nalogo, mora biti pravilno izvedena, tako da izpolnjuje vse zahteve gradbene fizike. Po končani vgradnji jo moramo tudi redno vzdrževati.

  Kdaj je potrebno menjati streho?

  Streho je potrebno menjati, ko ji poide njena življenjska doba, včasih pa tudi v primeru hujših vremenskih razmer (toča, vihar…). Kakovostne kritine zdržijo preko 30 let, vendar se pogosto pojavijo težave že mnogo prej. Najbolje se je posvetovati s strokovnjakom, ki na osnovi preperelosti kritine in morebitnega zamakanja presodi, ali je potrebno kritino menjati.

  Za sanacijo so v grobem možni štirje razlogi:

   Streha pušča in na objektu se že dela škoda. V tem primeru je popravilo nujno, a hkrati že zamujeno, saj je škoda že nastala.
     
   Streha je dosegla svojo načrtovano življenjsko dobo. Po poteku jamstva izdelovalca kritine je lahko streha še v dobrem stanju, toda ne moremo biti več prepričani, da je dovolj zanesljiva. Odločimo se za menjavo kritine in pregled lesenih delov ne glede na to, ali je streha še v dobrem stanju ali ne. Takšno ravnanje je bolj gospodarno, kot se zdi na prvi pogled, saj tako preprečimo končni propad strehe in škodo, ki je lahko večja od stroškov sanacije.
     
   Nismo zadovoljni z videzom strehe. Videz strehe precej pripomore k videzu celotne zgradbe in njenem vklapljanju v okolje. Estetska merila se lahko sčasoma spreminjajo. Kar je bilo prej moderno, je lahko zdaj zastarelo ali celo moteče. Ponavadi je potrebna samo menjava kritine, ki naredi streho sprejemljivejšo.  
     
   Menjamo namembnost prostora pod streho. Pri bivalnem podstrešju moramo zagotoviti vse pogoje za normalno bivanje. To pomeni, da je izolacije strehe dovolj kakovostna in je bivanje pod njo udobno tako pri -30°C kot pri +40°C zunanje temperature.

  Popolna sanacija strehe vključuje zamenjavo strešne kritine in zamenjavo slabih delov ostrešja, tudi ustrezno izolacijo. Obenem je pravi čas za razmislek, ali bomo hkrati s sanacijo strehe uredili tudi podstrešje ali pa le opravili priprave kasnejšo prenovo.

  Betonske, opečnate, kovinske, bitumenske, valovite in druge – ponudba kritin na trgu je zagotovo pestra. Pri odločanju je potrebno upoštevati konstrukcijske značilnosti, namen, pa tudi značaj in videz objekta, ki ga bo kritina ščitila. Za pomoč pri izbiri se obrnite na strokovnjake na našem prodajnem mestu.